Hamownie

  • Podane ceny są kwotami netto
  • Ceny podane są dla hamowni zabudowanych w posadzce, dla wersji wolnostojących należy doliczyć koszt obudowy konstrukcji i najazdów tj. 5.900,00 zł dla 2WD i 7.900 zł dla 4WD,
  • Ceny mogą ulec zmianie w przypadku istotnych zmian kursów walut lub cen surowców
  • Ceny obowiązują na terenie Polski