Opracowanie innowacyjnego silnika lotniczego zasilanego paliwem JET A1


Zapytanie Ofertowe
Wzór Oferty
Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Doświadczenie wykonawcy
Wzór Umowy
Pytania
Wybrana Oferta
Protokół Wyboru Oferty

INNOLOT - innowacyjne lotnictwo


Zapytanie Ofertowe dotyczące sprzętu komputerowego
Wybrane komputery Dell
Odlewy - Zapytanie i Załącznik 1,2
Odlewy - Załącznik 3
Odlewy - Załącznik 4
Zapytanie Ofertowe 2 dotyczącze oprogramowania
Wybrana oferta GM System Sp. Z.O.O.
Wybrana oferta PPU Unimat Sp. Z.O.O.
Zapytanie ofertowe o dostawę materiałów do budowy modeli, podzespołów

Informujemy, iż w wyniku postępowania na zasadzie rozeznania rynku na dostawę materiałów do budowy modeli, podzespołów elementów nadwozia, wyposażenia, części silnika lotniczego zasilanego paliwem JET A1, do projektu POIR.01.02.00-00-0015/15, jako dostawcę wybrano firmę INTECH JMS Jakub Szewczyk.